Exotické drevo Basralocus

Exotické drevo Basralocus má veľmi nezvyčajný lesk na svojom povrchu. Zrno tohto dreva je prevažne rovné, v určitých prípadoch zablokované.

Latinský názov: Dicorynia guianensis

Táto vzácna exotická drevina podlieha najprísnejším medzinárodným predpisom na ochranu

Exotické drevo Basralocus

prírody, ako aj všetky ďalšie uvedené dreviny. Jedná sa o stromy, kde je povolený výrub jedine na exemplároch s datovaním veku medzi 500-600 rokov, čo je hranica životnosti týchto druhov stromov. Žiadny strom s nižším datovaním nie je možne sťažiť. Každý jeden exemplár týchto drevín podlieha najprísnejším medzinárodným zákonom na ochranu prírody. V prípade, že by bola použitá jediná doska z uvedených drevín bez minimálne troch certifikácií vrátane porušenia datovania veku dreviny došlo by k závažnému porušeniu medzinárodných zákonov o ochrane prírody.

Z uvedeného dohovoru sa môžu na svetovom trhu vyskytovať tieto druhy drevín len vo veľmi limitovanom množstve a vôbec nie sú dostupné u bežných predajcov dreva.

V rámci Európy je jediný dodávateľ. Interiérová cena je 420e/m2 na komplet, exteriérová cena (vonkajšie terasy) 330e/m2. Ceny sú vrátane práce a bez DPH.

Špeciálne designové riešenia detailov sa naceňujú individuálne.

Galéria: