Exotické drevo Purple Heart

Exotické drevo Purple Heart je výnimočné svojim sfarbením, výzorom a má vynikajúcu odolnosť, ako aj tvrdosť.  Jedná sa o najvzácnejšiu drevinu na našej planéte používanú s vekovým datovaním približne 600 rokov, čo je hraničná životnosť stromu.

Latinský názov: Peltogyne spp

Strom môže byť sťažený jedine na základe špeciálnych povolení minimálne troch medzinárodných inštitúcií na ochranu prírody a každá doska musí obsahovať certifikát vypálený na rubovej strane. Použitie každej dosky je presne zdokumentované a registrované. Drevina sa používa na výrobu exkluzívneho nábytku, interiérových, ako aj exteriérových obkladov.

Pri tejto drevine sa cena za interiérovú verziu pohybuje v cene 450e/m2 na komplet, exteriérová cena (vonkajšie terasy) 350e/m2. Ceny sú vrátane práce a bez DPH. Designové doplnky a špeciálne plochy sa naceňujú individuálne.

Bežné predajné ceny pre spracovane lišty napríklad pre hudobné nástroje sú 1200-2500e/m2.

Všetky uvedené dreviny sú prísne chránené a nie sú na ne možné žiadne akcie ani zľavy. Ceny sú striktne monitorované svetovými inštitúciami, ktoré vystavujú certifikácie.

Minimálna garantovaná životnosť týchto drevín je 80 rokov. Bežné sú však vo svete zdokumentované stavby a výrobky z tých vzácnych drevín s vekmi rádovo v stovkách rokov a ich technický stav je výnimočne kvalitný bez poškodení a vplyvoch počasia aj viac ako 200 rokov.

Jedná sa o dreviny s historickou a investičnou hodnotou na úrovni umeleckých diel.

Z tohto dreva sú vyrábané predovšetkým podlahy, ktoré majú zvýšenú odolnosť voči termitom, ako aj rozloženiu. Okrem iného sa Purple Heart používa na výrobu hudobných nástrojov, ale aj nábytku a šperkov.

Exotické drevo Purple Heart

Textúra má strednú textúru s malými pórmi. Zrno je obyčajne rovné, ale môže byť zvlnené alebo nepravidelné.

Fotogaléria: